A R C H I T E K T Ú R A :  KONŠTRUKCIA A ARCHITEKTÚRA RODINNÝCH DOMOV V CALIFORNII.
Americký štát California má veľmi teplé podnebie po celý rok čo ovplyvňuje konštrukciu, výstavbu domov a ich architektúru. Samozrejme na základe tohto má tento štát úplne iné stavebné normy ako v našom podnebnom pásme. Spomenieme pár najmarkantnejšich rozdielov ktoré stoja za zmienku a nemajú u nás obdobu. Jeden z nich je že obrovská vačšina vsetkých rodinných domov má celú konštrukciu z dreva - pripomínajúc systém konštrukcie priehradových nosníkov. Či už sú to obvodové steny, stropy alebo nosné steny. Ďalšou zaujímavosťou sú okná. Všetky iba jednostenné s veĺmi slabým izolačným systémom.

"PODSTAVBA" RODINNÉHO DOMU V BERKELEY, CA

Tým že stavby sú svojím konštrukčnym systémom relatívne "ľahké" a ak sa majiteľ rozhodne zvačšiť svoj dom, musí uvažovať s podstavaním a nie nadstavbou ako je zvykom v naších končinách. Nosné steny totižto nie sú konštruované a dimenzované s rezervou na nadstavbu. Tu je jeden príklad takéhoto riešenia. Nahliadni...

 
NETRADIČNÉ PRVKY V ARCHITEKTÚRE. BERKELEY, CA

California je štát veľmi liberálny a má v sebe určitý duch inovácie a jedinečnosti. To sa odrazilo pravdepodobne aj na architektúre tohto domu v Berkely štvrti. Či architekt alebo majiteľ - sa rozhodli pre implementáciu netradičných prvkov do architektúry tohoto rodinného domu. Nahliadni...

 
        Design by dm.graphics | All rights reserved | 2004