PROFIL A HISTÓRIA ATELIÉRU.
 • Projektová kancelária bola založená 1.2.1991
 • Hlavným garantom je Ing. Juraj Diky, autorizovaný stavebný inžinier pre vykonávanie odbornej činnosti vo v kategórii pozemné stavby, ktorý je zároveň členom Slovenskej komory stavebných inžinierov.
 • Sme projektová kancelária so zameraním na pozemné stavby.
 • Ponúkame všetko od komplexných projektových služieb cez inžiniersku činnosť až po stavebné povolenie a počas realizácie stavby aj autorský, prípadne stavebný dozor.
 • Hlavnou činnosťou je vyhotovovanie projektovej dokumentácie vo všetkých úrovniach na novostavby, rekonštrukcie a modernizácie rôznzch stavieb, ako sú:

  Administratívne budovy
  Prevádzkové budovy
  Rodinné domy
  Rekonštrukcie a zateplenie panelových bytov
  Chaty
  Školy a ich zariadenia
  Ubytovne
  Reštaurácie
  Garáže a iné pozemné stavby

: OCENENIA

 
 
Náš ateliér získal čestné uznanie v súťaži "Dom roka 1997" poriadanou agentúrou Domus Slovakia a Sikart Bratislava za rekonštrukciu Vinárne pri kaplnke v Bratislave-Vajnory. Nahliadni...
   : ARCHITEKTÚRA

 
 
Určite Vás zaujmú fotografie iných stavebných štýlov ako napr. architektúra rodinných domov amerického kontinentu, konkrétne v Kalifornii. Nahliadni...
        Design by dm.graphics | All rights reserved | 2004